Европски ден за борба против трговија со луѓе 20 години од основањето на Националната комисија

Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

Министерската конференција на Брдо процесот

Тркалезна маса - трговија со луѓе со цел трудова експлоатација

Одбележување на 18-ти октоври Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе

Средба на координаторите за борба против трговија со луѓе на Северна Македонија и Грција

Најнови статии


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama