Преземање мерки против трговијата со луѓе и трудовата експлоатација во синџирите на снабдување

Одбележан 18ти октомври Европскиот ден за борба против трговија со луѓе

30ти Јули Светски ден за борба против троговија со луѓе

Спречување на трговијата со луѓе во синџирите на снабдување

Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

Најнови статии


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama