Министерската конференција на Брдо процесот

Тркалезна маса - трговија со луѓе со цел трудова експлоатација

Одбележување на 18-ти октоври Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе

Донација на заштитна опрема наменета за борбата против трговијата со луѓе како одговор на ситуацијата со КОВИД-19

Регионален состанок на експертска група „Пристап до ефективни правни лекови за жртвите на трговија со луѓе во земјите на Југоисточна Европа“

Средба на координаторите за борба против трговија со луѓе на Северна Македонија и Грција

National Informer


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama