Одбележан 18ти октомври Европскиот ден за борба против трговија со луѓе

30ти Јули Светски ден за борба против троговија со луѓе

Спречување на трговијата со луѓе во синџирите на снабдување

Регионален Состанок на експертска група за ефикасно откривање, истрага и гонење на трговија со луѓе и криумчарење мигранти

Европски ден за борба против трговија со луѓе 20 години од основањето на Националната комисија

Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

National Informer


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama