Прес конференции / објави

МАРРИ мрежа во борбата против трговија со луѓе МВР и НВО секторот во одбезежување на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе 18 Октомври Одбележување на неделата за борба против трговија со луѓе од 02-10 декември 2011 Таргетрањето на побарувачката како опција за успешна борба против трговијата со луѓе – конференција организирана од Шведската Read more about Прес конференции / објави[…]

Спотови

Be Her Freedom (MK) Macedonian       ICMPD TRM-II Project Concludes (HD)    Кампања за борба против трговија на луѓе Едноставно е да станеш жртва на трговија со луѓе http://nk.bitsia.com/sites/default/files/videa/video.mp4