Одржан со станок на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција

Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција и Секретаријатот како тело на Комисијата одржаа средба на која беа разгледани клучни прашања кои се приоритетни за реализација во наредниот период. Теми кои беа поставени како точки на состанокот се усвојувањето на Стандардните оперативни процедури за постапување со жртви на трговија со луѓе; Read more about Одржан со станок на Националната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција[…]

Прирачници

Датотеки: Прирачник ТЛ и медиумите Модули за обука на ИОМ против трговија со луѓе – техники за идентификација Прирачник за идентификација, директна помош и поддршка на жртви на трговија со луѓе и ранливи групи (Еднакви Можности) 2012 година Гласот на жртвите Заштита на сведоците , соработниците на правдата и на жртвите во домашното и меѓународното Read more about Прирачници[…]