Учество на Национална координаторка на Регионална конференција во Атина

Изготвување на унифицирани стандардни оперативни процедури за странски жртви (Македонија/Црна Гора/Косово/Албанија)

5-та Глобална конференција на Интерпол за трговија со луѓе и илегална миграција во Доха

Конференција на Националните координатори

Европски ден за борба против трговија со луѓе

Најнови статии


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama