Одбележување на Европскиот ден за борба против трговија со луѓе

30ти Јули Светски ден на борба против трговија со луѓе

Преземање мерки против трговијата со луѓе и трудовата експлоатација во синџирите на снабдување

Одбележан 18ти октомври Европскиот ден за борба против трговија со луѓе

Спречување на трговијата со луѓе во синџирите на снабдување

Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

Најнови статии


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama