Република Северна Македонија се приклучи во кампањата на Обединетите нации „СИНО СРЦЕ“

Министерската конференција на Брдо процесот

Тркалезна маса - трговија со луѓе со цел трудова експлоатација

Одбележување на 18-ти октоври Европскиот ден за борба против трговијата со луѓе

Средба на координаторите за борба против трговија со луѓе на Северна Македонија и Грција

Најнови статии


Дали ви се допаѓа новата веб-страна? © Kama