Делегација на МВР на Светскиот конгрес за безбедност на граници

Делегација на Министерството за внатрешни работи, предводена од државната секретарка, воедно и национален координатор на Националната комисија за трговија со луѓе и миграции Магдалена Несторовска и директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски учествува на Светскиот конгрес за безбедност на граници, чиј домаќин е Министерството за внатрешни работи на Кралството Мароко. На настанот, на Read more about Делегација на МВР на Светскиот конгрес за безбедност на граници[…]

Меѓународни извештаи

Експертската група за преземање акција против трговија со луѓе (ГРЕТА) Согласно член 38(4) од Конвенцијата на Советот на Европа за преземање акција против трговија со луѓе, од страна на тимот на Експертската група за преземање акција против трговија со луѓе (ГРЕТА) досега беа спроведени три евалуациски посети и објавени три извештаи за исполнетоста и спроведување Read more about Меѓународни извештаи[…]

Информативни материјали

Датотеки: Флаер Национална комисија – Трговија со луѓе детекција, идентификација, упатување и помош на жртвите Pravo na pravna pomos i nadomest na steta Right to legal aid and compensation Undrerstanding your rights and the support you can expect Zapoznajte se so svoite prava i poddrskata koja mozete da ja ocekuvate Брошура Семпер – Трговијата со Read more about Информативни материјали[…]

Студии, истражувања, анализи

A summary of challenges facing legal reponses to trafficking for forced labour Резиме на предизвиците во спроведувањето со трговијата со луѓе заради трудова експлоатација во земјоделскиот сектор Заштита на сведоците, соработниците на правдата и на жртвите во домашното и во меѓународното право ПРАВАТА НА ЖРТВИТЕ НА ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ Казнено правна регулатива Read more about Студии, истражувања, анализи[…]

Индикатори

Индикатори за идентификување на претпоставени и потенцијални жртви на трговија со луѓе во случаи на мешани миграциски движења Индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе – 2014 СОП за Непридружуани деца странци Индикатори за идентификација на деца/ученици потенцијални жртви на трговија со луѓе за трудова експлоатација – наменета за образовни кадри

Стандардни оперативни процедури

Датотеки: Стандардни оперативни процедури – ревидирани Македонски 2023 Стандардни оперативни процедури – ревидирани Македонски 2010 (MKD) Procedurat standarde operative – audituar Shqiptare 2010 (ALB) Standard operating procedures – audited English 2010 (ENG) Стандардни оперативни процедури – MKD 2018 Стандардни оперативни процедури – ALB 2018 Стандардни оперативни процедури – ENG 2018   Стандардни оперативни процедури за постапување Read more about Стандардни оперативни процедури[…]

2017-2020 / 2021-2025

 Национална стратегија за борба против трговијата со луѓе и илегалната миграција во Република Македонија  Национална стратегија и Национален акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција 2017-2020 Оцена на Националната стратегија и Националниот акциски план за борба против трговија со луѓе и илегална миграција (2017-2020)   Национална Стратегија и Национален акциски план Read more about 2017-2020 / 2021-2025[…]