Годишни извештаи на Национален известувач

Годишен извештај на Национален Известувач – 2009 – прв извештај Годишен извештај на Национален Известувач – 2010 Годишен извештај на Национален Известувач – 2011 со корица Годишен извештај на Национален Известувач – 2011 Годишен извештај на Национален Известувач – 2012 Годишен извештај на Национален Известувач – 2013 Годишен извештај на Национален Известувач – 2014 флаер Read more about Годишни извештаи на Национален известувач[…]

За Националниот Известувач

Националниот известувач во РСМ е воспоставен по предлог на Националната комисија во 2009 година. За да се овозможи независна функција на националниот известувач согласно со препораките на Експертска група за акција против трговија со луѓе од Советот на Европа – ГРЕТА, Владата на Северна Македонија со Одлука донесена на 1 декември 2019 година за национален Read more about За Националниот Известувач[…]