Секретаријат

 Секретаријатот е основан во 2003-та година и функционира како извршно тело во рамки на Националната Комисиј. Во Секретаријатот членуваат претставници од меѓународни организации, здруженија на граѓани и експерти од владини институции.

Членови на Секретаријатот:

 • МВР – ЕТЛКМ
 • МТСП – НМУ
 • ИОМ
 • ОБСЕ
 • ИЦМПД
 • МАРРИ
 • УНХЦР
 • ГИЗ
 • МЗМП
 • Програмска канцеларија на Совет на Европа во Скопје
 • Делегацијата на Европска Унија
 • Амбасада на САД во Р. Северна Македонија
 • ЗГ”Отворена Порта- Ла Страда Македонија”
 • ЗГ”За Среќно Детство”
 • ЗГ„Семпер“
 • ЗГ „Еднаков Пристап“
 • Црвен крст на Република Северна Македонија.