30ти Јули Светски ден на борба против трговија со луѓе

30ти Јули Светски ден на борба против трговија со луѓе Трговијата со луѓе е глобален проблем кој најчесто ги таргетира ранливите категории лица односно жените, девојчињата, мажите и момчиња од секаде на светот, а целта е единствено профитот. Трговијата со цел сексуална експлоатација е најпознатата форма на ова кривично дело. Жртвите на трговија со луѓе, Read more about 30ти Јули Светски ден на борба против трговија со луѓе[…]