Годишни извештаи на Националниот Известувач

Датотеки:  ANNUAL REPORT OF THE NATIONAL RAPPORTEUR 2011 Извештај на националниот известувач за 2011 ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА НАЦИОНАЛНИОТ ИЗВЕСТУВАЧ 2011 Флаер 2011 Извештај на националниот известувач за 2010

Годишни извештаи на Националната Комисија

Датотеки: Годишен Извештај на Националната Комисија за БПТЛИМ за 2003 Годишен Извештај на Националната Комисија за БПТЛИМ за 2005 Годишен Извештај на Националната Комисија за БПТЛИМ за 2007 Годишен Извештај на Националната Комисија за БПТЛИМ за 2008 Годишен Извештај на Националната Комисија за БПТЛИМ за 2009 Годишен Извештај на Националната Комисија за БПТЛИМ за 2010 Read more about Годишни извештаи на Националната Комисија[…]