Конференција на 19-та Алијанса за борба против трговија со луѓе на тема “Употреба на технологијата во борба против трговија со луѓе“.

Делегација предводена од државниот секретар на МВР, м-р Магдалена Несторовска, во својство на Национален координатор за борба против трговија со луѓе и илегална миграција на 08 и 09 Април 2019 година во Виена, Австрија учествуваше на Конференцијата на 19-та Алијанса за борба против трговија со луѓе на тема “Употреба на технологијата во борба против трговија Read more about Конференција на 19-та Алијанса за борба против трговија со луѓе на тема “Употреба на технологијата во борба против трговија со луѓе“.[…]

Делегација на МВР на Светскиот конгрес за безбедност на граници

Делегација на Министерството за внатрешни работи, предводена од државната секретарка, воедно и национален координатор на Националната комисија за трговија со луѓе и миграции Магдалена Несторовска и директорот на Бирото за јавна безбедност Сашо Тасевски учествува на Светскиот конгрес за безбедност на граници, чиј домаќин е Министерството за внатрешни работи на Кралството Мароко. На настанот, на Read more about Делегација на МВР на Светскиот конгрес за безбедност на граници[…]

Информативни материјали

Датотеки: Pravo na pravna pomos i nadomest na steta Right to legal aid and compensation Undrerstanding your rights and the support you can expect Zapoznajte se so svoite prava i poddrskata koja mozete da ja ocekuvate Брошура Семпер – Трговијата со луѓе е реалност Брошура Семпер Информатор – IOM Информатор бр.1 МТСП-НМУ Информатор бр.2 МТСП-НМУ

Студии и истражувања

A summary of challenges facing legal reponses to trafficking for forced labour A Summary of Challenges on Labour Exploitation in Agriculture Заштита на сведоците, соработниците на правдата и на жртвите во домашното и во меѓународното право Казнено правна регулатива и анализа на случаи Право на компензација за жртвите од трговија со луѓе во РМ 2011 Read more about Студии и истражувања[…]

Индикатори

 Индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе – 2014 година  Индикатори за идентификување на претпоставени и потенцијални жртви на трговија со луѓе во случаи на мешани миграциски движења  Стандардни оперативни процедури за Непридружувани деца странци

Стандардни оперативни процедури

Датотеки: Стандардни оперативни процедури – ревидирани Македонски (MKD) Procedurat standarde operative – audituar Shqiptare (ALB) Standard operating procedures – audited English (ENG) Стандардни оперативни процедури за постапување со ранливи категории лица странци (MKD/ENG/ALB) Стандардни оперативни процедури за постапување со непридружувани деца странци (MKD/ENG/ALB)