Информативни материјали

Датотеки: Pravo na pravna pomos i nadomest na steta Right to legal aid and compensation Undrerstanding your rights and the support you can expect Zapoznajte se so svoite prava i poddrskata koja mozete da ja ocekuvate Брошура Семпер – Трговијата со луѓе е реалност Брошура Семпер Информатор – IOM Информатор бр.1 МТСП-НМУ Информатор бр.2 МТСП-НМУ

Студии и истражувања

A summary of challenges facing legal reponses to trafficking for forced labour A Summary of Challenges on Labour Exploitation in Agriculture Заштита на сведоците, соработниците на правдата и на жртвите во домашното и во меѓународното право Казнено правна регулатива и анализа на случаи Право на компензација за жртвите од трговија со луѓе во РМ 2011 Read more about Студии и истражувања[…]

Индикатори

 Индикатори за идентификација на жртви на трговија со луѓе – 2014 година  Индикатори за идентификување на претпоставени и потенцијални жртви на трговија со луѓе во случаи на мешани миграциски движења  Стандардни оперативни процедури за Непридружувани деца странци

Стандардни оперативни процедури

Датотеки: Стандардни оперативни процедури – ревидирани Македонски (MKD) Procedurat standarde operative – audituar Shqiptare (ALB) Standard operating procedures – audited English (ENG) Стандардни оперативни процедури за постапување со ранливи категории лица странци (MKD/ENG/ALB) Стандардни оперативни процедури за постапување со непридружувани деца странци (MKD/ENG/ALB)