Локални Комисии

Во текот на 2013-та година Комисијата со поддршка на мисијата на ОБСЕ, го зајакна локалниот одговор на трговијата со луѓе преку формирање две локални комисии за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Општините Тетово и Битола. Во 2014-та година дополнително го зајакна локалниот одговор на трговијата со луѓе со формирање и градење Read more about Локални Комисии[…]

Подгрупа

Подгрупа за борба против трговија со деца е етаблирана во декември 2003-та година во рамки на Националната Комисија. Активностите на ова тело се насочени кон заштита на децата во Р. Северна Македонија од трговија и разни видови на експлоатација, зајакнување на заштитата на малолетните жртви на трговија со луѓе и координирање на соработката помеѓу членките Read more about Подгрупа[…]

Секретаријат

 Секретаријатот е основан во 2003-та година и функционира како извршно тело во рамки на Националната Комисиј. Во Секретаријатот членуваат претставници од меѓународни организации, здруженија на граѓани и експерти од владини институции. Членови на Секретаријатот: МВР – ЕТЛКМ МТСП – НМУ ИОМ ОБСЕ ИЦМПД МАРРИ УНХЦР Амбасада на САД во Р. Северна Македонија “Отворена Порта- Ла Read more about Секретаријат[…]

Членови на Националната Комисија

Членови: Љупчо Маркудов – Министерство за внатрешни работи (Единица за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР) Благица Петковска – Министерство за внатрешни работи (Единица за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР) Гоце Бачанов – Министерство за внатрешни работи (Центар за обука) Ева Илиевска – Министерство за внатрешни Read more about Членови на Националната Комисија[…]

Национален Координатор

Раководство: Национален координатор – м-р Магдалена Несторовска Владата на Република Северна Македонија донесе Решение за именување на Национален координатор објавено во ”Службен весник на РМ”, број 84 од 5 јули 2017 година со кое е именуван Национален Координатор на Националната Комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во Република Северна Македонија.   Read more about Национален Координатор[…]

За нас

Кои сме ние? Владата на Република Северна Македонија реагирајќи одлучно против трговијата со луѓе и илегалната миграција, со цел да постигне повисоко ниво на ефикасност и заедничко дејствување во борбата против овие појави во Република Северна Македонија, во месец март 2001-ва година донесе Одлука за формирање на Национална комисија за борба против трговија со луѓе Read more about За нас[…]