Годишни извештаи на Национален известувач

Годишен извештај на Национален Известувач – 2009 – прв извештај Годишен извештај на Национален Известувач – 2010 Годишен извештај на Национален Известувач – 2011 со корица Годишен извештај на Национален Известувач – 2011 Годишен извештај на Национален Известувач – 2012 Годишен извештај на Национален Известувач – 2013 Годишен извештај на Национален Известувач – 2014 флаер Read more about Годишни извештаи на Национален известувач[…]

За Националниот Известувач

Националниот известувач во Македонија е воспоставен по предлог на Националната комисија во 2009 година. Тогашната функција на Национален известувач ја обавуваше именувано лице од редовите на Министерството за внатрешни работи. Согласно препораките на Експертската група за трговијата со луѓе ГРЕТА, наведени во извештајот од 2017г како и насоките дадени во извештајот од 2017-2018г за напредокот Read more about За Националниот Известувач[…]