Членови на Националната Комисија

Членови:

 • Љупчо Маркудов – Министерство за внатрешни работи (Национална единица за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР)
 • Билјана Лалова – Министерство за внатрешни работи (Национална единица за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР)
 • Беким Реџепи – Министерство за внатрешни работи (Сектор за преговори и евроинтеграција во МВР)
 • Маја Ѓорѓиевска  – советник од секторот за преговори и евроинтеграција, оддел за ЕУ и меѓународна соработка
 • Никола Мирчевски – Министерство за внатрешни работи (Гранична полиција)
 • Жаклина Просаровска – Министерство за внатрешни работи (Сектор за полиција и криминалистички работи)
 • Елена Грозданова – Министерство за труд и социјална политика (Сектор за еднакви можности)
 • Киро Цветков – Министерство за правда (Сектор за меѓународна правна соработка)
 • Олгица Василевска – Министерство за надворершни работи (Директорат за Мултилатерални односи и безбедносна соработка)
 • Фатмир Алии – Министерство за здравство (Сектор за европски интеграции)
 •  Амир Имери – Државен инспекторат за труд
 • Наташа Костадиновска – Агенција за вработување (Сектор за активни мерки и услуги за вработување во АВРМ)
 • Јулија Глигорова-ТрајаноскаБиро за развој на образованието
 • Гордана Смаќоска – Јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција во ОЈО
 • Васка Николовска Масевска – Судија во Основен кривичен Суд