Членови на Националната Комисија

Членови:

 • Љупчо Маркудов – Министерство за внатрешни работи (Единица за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР)
 • Благица Петковска – Министерство за внатрешни работи (Единица за борба против трговија со луѓе и илегална миграција во МВР)
 • Гоце Бачанов – Министерство за внатрешни работи (Центар за обука)
 • Ева Илиевска – Министерство за внатрешни работи (Сектор за прегови и евроинтеграција во МВР)
 • Анастазија Поповска – Министерство за внатрешни работи (Сектор за преговори и евроинтеграција во МВР)
 • Беким Реџепи – Министерство за внатрешни работи (Сектор за преговори и евроинтеграција во МВР)
 • Никола Мирчевски – Министерство за внатрешни работи (Гранична полиција)
 • Жаклина Просаровска – Министерство за внатрешни работи (Сектор за полиција и криминалистички работи)
 • Елена Грозданова – Министерство за труд и социјална политика (Сектор за еднакви можности)
 • Киро Цветков – Министерство за правда (Сектор за меѓународна правна соработка)
 • Евгенија Илиева – Министерство за надворершни работи (Одделение за човекови права и НВО)
 • Весна Хорватовиќ – Биро за развој на образование
 • Фатмир Алии – Министерство за здравство (Сектор за европски интеграции)
 • Весна Димишкова – судија во Основен Суд Скопје 1
 • Вилма Русковска – Јавен обвинител за гонење на организиран криминал и корупција во ОЈО
 • Беџет Беџети – Државен инспекторат за труд
 • Наташа Костадиновска – Агенција за вработување (Сектор за активни мерки и услуги за вработување во АВРМ)