Работилница „Tехники на интервјуирање, жртви и потенцијални жртви на трговија со луѓе“

Државната секретарка на Министерството за внатрешни работи и Национална координаторка за борба против трговија со луѓе и илегална миграција, г-ѓа Магдалена Несторовска и шефицата на канцеларијата на ИОМ од Северна Македонија, г-ѓа Соња Божиновска Петрушевска, ја отворија 3-дневната работилница. во Охрид за техниките на интервјуирање за потенцијални жртви на трговија со луѓе и жртви на трговија со луѓе.
Оваа работилница е дел од активностите кои се реализираат во рамки на проектните активности на ИОМ за поддршка на националните капацитети во справувањето со криумчарењето мигранти и другиот транснационален организиран криминал во Северна Македонија, финансиран од Кралството Холандија. Тридневната наставна програма, вклучително и целодневна сесија за техники за управување со стресот, наменет за оперативците, членовите на Националната единица за сузбивање на криумчарење мигранти и трговија со луѓе (Task Force) и мобилните тимови, вклучително и полицајци и социјалните работници до најдобрите практики и техники за понатамошно подобрување на ефективно извршување на нивните секојдневни должности.
Регрутирањето на г-ѓа Гордана Буљан-Фландер, високо искусен меѓународен консултант, дополнително обезбедува успешна реализација и одржливост на интервенцијата. Родовите аспекти во борбата против трговијата со луѓе и трговијата се особено разгледани и вклучени во обуката за градење капацитети.