Подгрупа

Подгрупа за борба против трговија со деца е етаблирана во декември 2003-та година во рамки на Националната Комисија. Активностите на ова тело се насочени кон заштита на децата во Р. Северна Македонија од трговија и разни видови на експлоатација, зајакнување на заштитата на малолетните жртви на трговија со луѓе и координирање на соработката помеѓу членките на Подгрупата.

Во Подгрупата членуваат претставници од:

 • МВР – ЕТЛКМ
 • МТСП – НМУ
 • МВР – СГРМ
 • МОН
 • ИОМ
 • ОБСЕ
 • ИЦМПД
 • УНХЦР
 • Амбасада на САД во Северна Македонија
 • “Отворена Порта- Ла Страда Македонија”
 • “За Среќно Детство”
 • ”Еднаков Пристап“
 • Заменик Народен Правобранител за заштита на детските права